Jak zameldować się przez internet?

Od początku tego roku możliwe jest dokonanie meldunku stałego lub czasowego przez internet. To kolejny moduł udostępniony przez ePUAP, którego celem jest ułatwienie Polakom i uproszczenie dokonywania czynności, bez potrzeby pojawienia się w urzędzie. Wystarczy założyć Profil Zaufany, by bez wychodzenia z domu załatwić niemal wszystko, z czym do tej pory borykali się w urzędzie, nierzadko tracąc cenny czas.

Pierwszym krokiem jest założenie Profilu, niemal wszystkie banki udostępniają taką opcję w bankowości elektronicznej – proces przebiega szybko, intuicyjnie, wszelkie dane potwierdzane są tymi, w których posiadaniu jest bank w jakim posiadamy rachunek osobisty (tutaj sprawdzisz najnowsze konta osobiste). Jak to zrobić?

Należy zalogować się do bankowości elektronicznej i wybrać formularz Profilu Zaufanego. Uzupełniamy wniosek danymi i kolejnym krokiem będzie autoryzacja (sms albo kod jednorazowy, w zależności od tego, z jakiego narzędzia zwykle korzystamy). Aby zalogować się do profilu należy wybrać opcję logowania z użyciem loginu i hasła, albo certyfikatu kwalifikowanego, albo za pośrednictwem e-bankowości.

Jeśli wykonamy te czynności możliwe będzie zameldowanie się przez ePUAP. Należy wybrać sekcje „Sprawy obywatelskie” i kolejno:
– wybrać rodzaj pobytu (stały bądź czasowy),
– zaznaczyć kogo chcemy zameldować,
– uzupełnić pozostałe pola i załączyć dokumenty (zależnie od tego, czy jesteśmy właścicielem nieruchomości, czy nie, potrzebne będą m.in. umowa najmu, odpis z ksiąg wieczystej, decyzja administracyjna czy też orzeczenie sądu, jeśli nie mamy prawa własności dodatkowo potrzebne będzie oświadczenie właściciela nieruchomości potwierdzające pobyt osoby meldującej w mieszkaniu,
– zatwierdzić przesłanie wniosku.

Każdorazowo potwierdzenie złożenia wniosku meldunkowego przesłane będzie na skrzynkę ePUAP. Brak dokumentów w formie elektronicznej nie stanowi podstawy do odrzucenia wniosku, o ile dostarczymy je jako załącznik (skan) do wniosku przesyłanego do urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP.