Wezwanie do zapłaty można wysłać mailem – zmiana ustawy o BIG

Od 13. listopada 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych, która jest częścią tzw. pakietu wierzycielskiego opracowanego i wdrażanego sukcesywnie przez premiera Morawieckiego. Mają one wpływ na działanie biur informacji gospodarczej i osoby korzystające z tych danych. Nowością jaką dała zmiana jest możliwość wezwania dłużnika za pomocą wiadomości mailowej. Do tej pory trzeba było to uczynić wysyłając wezwanie do zapłaty listem poleconym czy też doręczyć osobiście. Biura informacji gospodarczej poszerzyły też zakres danych, jakie będzie można u nich uzyskać, dostały tez możliwość tworzenia scoringu, na podobnej jak w BIK z jakiego korzystają banki zasadzie (tworząc ocenę wiarygodności finansowej klienta).

Celem zmian było zabezpieczenie interesów stron obrotu gospodarczego – klienta i kontrahenta. Dostęp do danych gospodarczych podmiotu daje nam bowiem możliwość oceny rzetelności klienta. Krótszy czas oczekiwania na wpisanie nieuczciwego klienta na listę dłużników (po zmianach 30 dni, a nie jak wcześniej 60 dni) pozwala skutecznie wyeliminować go z rynku i ostrzec innych. W większych firmach wezwania do zapłaty wysyłane są dość często. Generowało to koszty (cena listu sięga ok. 5-6 zł), a przy wysyłce mailem koszty są niemal żadne. Dodatkowo wydłużono czas ważności zgody wydanej na sprawdzenie w BIG do 60 dni.

Wezwanie mailem

To jedna z poważniejszych zmian. Aby jednak móc z tego rozwiązania skorzystać należy zawrzeć z kontrahentem w umowie porozumienie w tej sprawie. Wystarczy krótko napisać, że strony zgadzają się na wysyłanie wezwań drogą elektroniczną. Dotyczy to jednak tylko przedsiębiorców. Pozostałe osoby muszą otrzymać wezwanie pocztą lub osobiście. Od daty odbioru będzie liczył się termin. Po jego upływie możliwe będzie wpisanie nieuczciwego klienta w bazie BIG.

Jakie informacje można uzyskać z BIG?

Po nowelizacji możliwe będzie uzyskanie, na jeden wniosek, informacji zgromadzonych nie tylko w BIG ale i innych bazach publicznych (Regon, CEiDG, KRS,PESEL, CRR i od tego roku także informacje z Rejestru Należności Publicznoprawnych.

Scoring

Stosowanie systemów oceny scoringowej przez BIG to także nowość. Każdy klient będzie miał przyznane punkty, dzięki którym możliwe będzie dokonanie wstępnej oceny wiarygodności finansowej. Dzięki nim będzie można ocenić poziom ryzyka i rozocząć z podmiotem współpracę, albo z takowej zrezygnować.